Realizacje

Depozytomaty to urządzenia o szerokim wachlarzu zastosowań, dedykowane do konkretnych, wymaganych zamówieniem zastosowań. Proces technologiczny jest zindywidualizowany, uwarunkowany zapotrzebowaniem klienta na produkt spełniający określone normy i służący wyznaczonemu celowi.

DEPOMAT – depozytomaty pocztowe Poczty Białorusi

Wdrożenie w latach 2015-2020 u narodowego operatora poczty Republiki Białorusi „Belpochty” (РУП «Белпочта») sieci urządzeń nadawczo-odbiorczych wraz z autorskim oprogramowaniem DEPOBOT do zarządzania rozproszoną siecią urządzeń nadawczo-odbiorczych pn. DEPOMAT.

Podjęcie współpracy ze wschodnim sąsiadem obarczone było koniecznością dostosowania się do tamtejszych uwarunkowań prawno-administracyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na implementację nowych rozwiązań i funkcjonalności, które z powodzeniem można zastosować również w innych sytuacjach. W ramach realizacji zadania dokonaliśmy także pełnej integracji z systemem logistycznym „Track&Trace” Poczty Białorusi.

Cały proces wdrażania i kooperacji z białoruskimi jednostkami finansowymi, logistycznymi i łącznościowymi był patronowany przez Ministra Łączności Republiki Białorusi. Obecnie wiadomo, że białoruski Minister Łączności mając na uwadze nasze wdrożenie, będzie rozwijał sieć w oparciu o technologię Depositec Venture.

Oficjalny spot reklamowy sieci urządzeń nadawczo-odbiorczych „Belpochty” emitowany od 2016 roku.

SUNO – samoobsługowe urządzenia nadawczo-odbiorcze dla Poczty Polskiej

Wykonanie w pełni działającego prototypu SUNO (samoobsługowe urządzenie nadawczo-odbiorcze) i systemu informatycznego do zarządzania SUNO.

Zadanie zrealizowano do konkursu ogłoszonego przez Pocztę Polską (2014-2018) w ramach prezentacji naszych możliwości programistycznych i inżynierskich zespołu Depositec.

LABOMAT – zautomatyzowany system archiwizacji próbek laboratoryjnych

Opracowanie i wykonanie na zlecenie producenta branży chemicznej zautomatyzowanego systemu archiwizacji próbek laboratoryjnych pn. LABOMAT w ramach wymogów akredytacji i normy ISO 17025.

Labomat zapewnia automatyzację i informatyzację procesu magazynowania próbek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom inżynierskim Labomat pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości energii oraz powierzchni użytkowej.

Elektroniczne rejestry minimalizują możliwość popełniania błędów powodowanych czynnikiem ludzkim. System usprawnia wyszukiwanie przechowywanych próbek oraz personalizuje dostęp do nich. W przypadku awarii niezwłocznie zgłasza alert odpowiednim pracownikom.

W zależności od zapotrzebowania, Labomat może być urządzeniem szczelnym, dzięki czemu do pomieszczenia nie przedostaną się szkodliwe dla pracowników substancje czy opary. Zależnie od środowiska pracy w jakim Labomat będzie wykorzystywany, jego konstrukcja może zostać oparta o podzespoły stalowe, kwasoodporne i kompozytowe.

W związku z tym, że jesteśmy związani stosowną umową o poufności, zdjęcia oraz wizualizacje omawianego rozwiązania nie mogą zostać przedstawione.