O nas


Jesteśmy polską spółką inżyniersko-programistyczną realizującą na zlecenie dedykowane kompleksowe rozwiązania depozytomatowe wraz z całą infrastrukturą informatyczną - Depozytomaty to samoobsługowe zautomatyzowane urządzenia wieloskrytkowe do zastosowań pocztowych, przemysłowych, handlowych. Rynkowym przykładem są urządzenia do wydawania przesyłek paczkowych i kurierskich pod nazwą „Paczkomaty” firmy Integer.

Jesteśmy również autorem zgodnego z wytycznymi GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) i normą PN-EN ISO/IEC 17025, zautomatyzowanego systemu urządzeń do archiwizacji próbek laboratoryjnych pn. "Labomat" - Labomat zapewnia automatyzację i informatyzację procesu magazynowania próbek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom techniczno–informatycznym Labomat pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości energii oraz powierzchni użytkowej. Elektroniczne rejestry minimalizują możliwość popełniania błędów powodowanych czynnikiem ludzkim. System usprawnia wyszukiwanie przechowywanych próbek oraz personalizuje dostęp do nich. W przypadku awarii niezwłocznie zgłasza alert odpowiednim pracownikom. W zależności od zapotrzebowania, Labomat może być urządzeniem szczelnym, dzięki czemu do pomieszczenia nie przedostaną się szkodliwe dla pracowników substancje czy opary. Zależnie od środowiska pracy w jakim Labomat będzie wykorzystywany, jego konstrukcja może zostać oparta o podzespoły stalowe, kwasoodporne i kompozytowe.

odstęp

Zakres naszej działalności obejmuje między innymi:

 • projekty technologiczne depozytomatów:
  • inżynieria materiałowa,
  • projekty konstrukcji,
  • rozwiązania mechaniczne i elektroniczne,
  • wzornictwo przemysłowe;
 • oprogramowanie:
  • system nadzorowania i zarządzania rozproszoną siecią depozytomatów,
  • systemy pomocnicze:
   • rozliczeniowo-finansowe,
   • bankowe – czytniki kart, wpłatomaty, wrzutomaty,
   • komunikacyjne – sms, maile, komunikatory,
  • aplikacje niskopoziomowe typu embedded, obsługujące warstwę techniczną urządzeń.

W 2015 roku nasze rozwiązania zostały docenione na rynku wschodnim, a dokładnie na Białorusi, gdzie wygraliśmy konkurs na wdrożenie sieci depozytomatów pocztowych w Poczcie Białoruskiej i integrację z systemem logistycznym poczty „Track&Trace”.

Mamy nadzieję, że nasze wieloletnie doświadczenie, poparte wdrożeniem depozytomatów pocztowych w poczcie narodowej na Białorusi, przyczyni się do rozwoju tego typu urządzeń w innych sektorach przemysłu i usług.

Produkty


DEPOMAT - depozytomaty pocztowe Poczty Białorusi.

LABOMAT - zautomatyzowany system archiwizacji próbek laboratoryjnych.

DEPOBOT:

 • zarządzanie rozproszoną siecią depozytomatów pocztowych,
 • zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi w pocztowych urządzeniach depozytomatowych, tzw. „paczkomatach”,
 • moduł finansowo-rozliczeniowy w ramach obsługi i rozliczania urządzeń płatniczych (wpłatomaty, wrzutomaty, czytniki kart zbliżeniowych, magnetycznych, chipowych),
 • moduł finansowo-rozliczeniowy w ramach usług „webpay”,
 • moduł rezerwacji skrytek,
 • webowa obsługa Klienta,
 • moduł logistyki „Track&Trace”,
 • moduł powiadamiania sms.

LANEO:

 • komunikacja z systemem centralnym,
 • monitoring urządzeń i peryferyjnych w depozytomacie,
 • moduł serwisowo-diagnostyczny,
 • moduł kontroli stanu kasy.

SUNO - samoobsługowe urządzenia nadawczo-odbiorcze dla Poczty Polskiej.

Realizacje


I. Wykonanie SUNO (samoobsługowe urządzenie nadawczo-odbiorcze) i systemu informatycznego do zarządzania SUNO.

Zadanie zrealizowano do konkursu ogłoszonego przez Pocztę Polską (2014-2015) w ramach prezentacji naszych możliwości programistycznych i inżynierskich zespołu Depositec.

W załączeniu zdjęcia i rysunki koncepcyjne.

odstęp

II. Wdrożenie w latach 2015-2017 u narodowego operatora poczty Republiki Białorusi „Belpochty” (РУП «Белпочта») sieci urządzeń nadawczo-odbiorczych wraz z autorskim oprogramowaniem DEPOBOT do zarządzania rozproszoną siecią urządzeń nadawczo-odbiorczych pn. DEPOMAT.

Podjęcie współpracy ze wschodnim sąsiadem obarczone było koniecznością dostosowania się do tamtejszych uwarunkowań prawno-administracyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na implementację nowych rozwiązań i funkcjonalności, które z powodzeniem można zastosować również w innych sytuacjach. W ramach realizacji zadania dokonaliśmy także pełnej integracji z systemem logistycznym „Track&Trace” Poczty Białorusi.

Cały proces wdrażania i kooperacji z białoruskimi jednostkami finansowymi, logistycznymi i łącznościowymi był patronowany przez Ministra Łączności Republiki Białorusi. Obecnie wiadomo, że białoruski Minister Łączności mając na uwadze nasze wdrożenie, będzie rozwijał sieć w oparciu o technologię Depositec Venture.

W załączeniu zdjęcia z realizacji oraz oficjalny spot reklamowy sieci urządzeń nadawczo-odbiorczych „Belpochty” emitowany od 2016 roku.

odstęp

III. Opracowanie i wykonanie na zlecenie producenta chemii gospodarczej zautomatyzowanego systemu archiwizacji próbek laboratoryjnych pn. LABOMAT w ramach wymogów akredytacji i normy ISO 17025.

Kontakt


Depositec Venture Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Cechowa 44b

30-614 Kraków

Kontakt:

+48 12 267 46 81

biuro@depositec-venture.pl

NIP:

8851636742

REGON:

022210170

KRS:

0000472778


Biuro projektowe:

ul. Wielicka 44/31

30-552 Kraków

DEPOZYTOMATY ▪ oprogramowanie DEPOBOT

przykładowy depozytomat
logo depozytomat
depozytomaty w różnych kolorach
zbliżenie na ekran depozytomatu